Mô hình học 

 • Lớp học tối đa chỉ 4 học viên
 • Bài giảng tinh gọn, học ít sử dụng nhiều 
 • Quan tâm, tương tác tốt với từng học viên
 • Không gian học tập thân thiện, thoải mái 
 • Giáo viên có hạnh phúc trong công việc 

 

Đối tượng

 •  Người đi làm trong các công ty, các chủ doanh nghiệp
 • Sinh viên muốn tìm kiếm việc làm tại môi trường sử dụng Tiếng Anh

Mục tiêu

 • Cải thiện và tăng cường khả năng phản xạ giao tiếp Tiếng Anh
 • Thực hành giao tiếp thông qua các tình huống trong môi trường làm việc
 • Cải thiện và chỉnh sửa lỗi phát âm cho từng học viên
 • Hoàn thiện áp dụng ngữ pháp, sử dụng văn phong, giao tiếp chuyên nghiệp

Lộ trình học 

 • Kiểm tra đầu vào miễn phí và tư vấn khách quan
 • Học thử 2 ngày miễn phí trước khi quyết định
 • Khoá 6-12 tháng (tùy trình độ)
 • Học phí đóng khóa 2 tháng

Classrom Model and Teaching Methods

 • Maximum 4 students per class
 • Lecture is streamlined, focus on Yen’s principle ‘study less practice more’
 • Attentive to each student’s development and collaborations skills
 • Friendly, relaxing learning environment
 • Teachers are happy and dedicated at work

Prospective learners

 •  Employees in companies, business owners
 • Students looking for work in an English speaking environment

Objectives

 • Improve and enhance the student’s ability to communicate in English
 • Apply those skills into practical situations in the working environment
 • Improve and correct pronunciation errors for students
 • Cultivate the ability to analyse, synthesise and apply English grammar to professional writing and speaking

Enrollment road map

 • Provide free entry test and learning consultant services.
 • A free 2-day trial before any enrollment
 • Flexible 6-12 month courses (as individual learning requirements)
 • 2-month course fees are acceptable (as individual learning requirements)

Người Thật Việc Thật

True testimonials

file ndl 1-1
3 ng ban 2-1

Khoảnh khắc cùng Yên

Yen’s moments